Archive: фебруар 2022

Prva media fasada na Balkanu
Kodar | 15. 02. 2022.
Prva media fasada na Balkanu
U sklopu projekta „Beograd na vodi“, na najvišoj zgradi na Balkanu - „Kuli Beograd“ (168m), Kodar je kroz EPC ugovor osmislio, projektovao, isporučio opremu i izveo radove na prvom poslu ovakvog tipa u Srbiji, izgradnji media fasade. Omogućili smo da svih 9,317 individulano kontrolisanih LED svetiljki služe kao dinamička podloga za tekst, grafiku i video sadržaj. Sve LED svetiljke su...
Uspešno završen dvogodišnji projekat u Holandiji za KPN B.V.
Kodar | 15. 02. 2022.
Uspešno završen dvogodišnji projekat u Holandiji za KPN B.V.

Gradeći optičku mrežu naša kompanija je izgradila autoput za informacije za 32000 domaćinstva u Holandiji. Nakon dve godine rada naš tim od preko 100 ljudi je uspešno savladao sve izazove novog tržišta i time doprineo da naša kompanija bude pri samom vrhu što se tiče indeksa kvaliteta isporučene usluge i zadovoljstva korisnika. Građani iz provincije južna Holandija sada imaju kvalitetnije…

Početak zamene 110kV podzemnog kabla
Kodar | 15. 02. 2022.
Početak zamene 110kV podzemnog kabla

Za potrebe povećanja propusne moći i pouzdanosti u snabdevanju električnom energijom konzumnog područja centra Beograda, Kodar je počeo radove na zameni postojećeg uljnog 110kV kabla, sa novim suvim 110kV kablom. Kako bi se prevazišla kompleksnost izvođenja radova duž najprometnijih saobraćajnica u Beogradu  u dužini od 4.5 kilometara, prvi put u istočnom delu Evrope, 110kV kablovi će se instalirati sistemom uplutavanja…

60km novog 400kv dalekovoda
Kodar | 15. 02. 2022.
60km novog 400kv dalekovoda

Kodar je završio radove na  vrlo značajnom projektu izgradnje dalekovoda 400kV,  TS Kragujevac 2 – TS Kraljevo 3. Izgradnja 400kV dalekovoda od trafostanice TS Kragujevac 2 do trafosnatice TS Kraljevo 3, ukupne dužine 60 kilometara, kao i rekonstrukcija trafostanice TS Kraljevo 3 i podizanje sa 220kV na 400kV naponski nivo, predstavljali su ozbiljan izazov našem timu, koji je uspešno u…