U sklopu projekta „Beograd na vodi“, na najvišoj zgradi na Balkanu – „Kuli Beograd“ (168m), Kodar je kroz EPC ugovor osmislio, projektovao, isporučio opremu i izveo radove na prvom poslu ovakvog tipa u Srbiji, izgradnji media fasade.

Omogućili smo da svih 9,317 individulano kontrolisanih LED svetiljki služe kao dinamička podloga za tekst, grafiku i video sadržaj. Sve LED svetiljke su instalirali specijalno obučeni visinski radnici bez upotrebe dizalica ili korpi. Njihova obučenost i veština je dala ključni doprinos na ovom projektu.

Takođe, zadovoljni smo i činenicom da smo projekat završili na vreme i time omogućili svima da uživaju u novogodišnjij noći i performansu u kojem je učestvovala i media fasada na „Kuli Beograd“.

Pogledajte kako je to izgledalo