Gradeći optičku mrežu naša kompanija je izgradila autoput za informacije za 32000 domaćinstva u Holandiji.

Nakon dve godine rada naš tim od preko 100 ljudi je uspešno savladao sve izazove novog tržišta i time doprineo da naša kompanija bude pri samom vrhu što se tiče indeksa kvaliteta isporučene usluge i zadovoljstva korisnika.

Građani iz provincije južna Holandija sada imaju kvalitetnije živote u digitalnoj povezanosti i spremno će dočekati sledeću tehnološku revoluciju – povezivanje na IoT (internet of things).

A mi? Mi naš put nastavljamo u provinciji severna Holandija gde nas čeka sledećih 30000 korisnika.