Za 45 dana završili smo montažu, uključujući izgradnju temelja i podizanje čelične konstrukcije, anemometarskog tropojasnog rešetkastog čeličnog stuba visine H=110,60m.

Objekat je privremenog karaktera i izvodi se u cilju montaže opreme za merenje pravca i brzine vetra, temperature i gustine vazduha na pomenutoj lokaciji, a sve u cilju pripreme studije vetro potencijala za buduću Vetro Elektranu Jasikovo.

Napajanje opreme mernog stuba obezbeđivaće se pomoću solarnih panela sa pripadajućom opremom (baterijama i PWM inverterom).

Posvećeni izgradnji boljeg sveta kroz projekte pomažemo čovečanstvu da napreduje ka održivoj budućnosti.

Pogledajte video na našem Linkedinu: