Za potrebe povećanja propusne moći i pouzdanosti u snabdevanju električnom energijom konzumnog područja centra Beograda, Kodar je počeo radove na zameni postojećeg uljnog 110kV kabla, sa novim suvim 110kV kablom. Kako bi se prevazišla kompleksnost izvođenja radova duž najprometnijih saobraćajnica u Beogradu  u dužini od 4.5 kilometara, prvi put u istočnom delu Evrope, 110kV kablovi će se instalirati sistemom uplutavanja kablova.

Kroz obuku i trening  savladali smo korišćenje ove tehnologije i time omogućili primenu metoda rada kojim se izbegavaju otvoreni rovovi i kojim se omogućava jednostavna zamena budućih kablova. Organizovali smo projekat tako da se optimizuje rad naših ekipa i pritom omogućili građanima Beograda normalno funkcionisanje.