No front page content has been created yet.

Aktuelnosti

Kao deo ugovora o nabavci radova potpisanog sa Minisrtarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija o izgradnji i projektovanju infrastrukture sistema za emitovanje i distribuciju digitalnog televizijskog signala na teritoriji Republike... »»»

Potpisan je okvirni Ugovor za podizvođače između Huawei Technologies Norway AS i Kodar Nordic AS. Ugovor obuhvata pilot/trial lokacije koje će se izvoditi u periodu Februar-Mart 2013 godine. Obim posla obuhvata verifikaciju postojećeg... »»»

Osnovana je kompanija Kodar inzhenering EOOD sa sedištem u Sofiji, Bugarska, kao ćerka firma Kodar Inženjering d.o.o. Osnovna delatnost Kodar inzhenering EOOD će biti da se bavi poslovima u telekomunikacionom sektoru na teritoriji... »»»