Trafostanica 110/10kV „Beograd 45 – Savski amfiteatar“

7_Trafo_stanica_Substation_gas_Belgradewater_front

U sklopu tržnog centra „Galerija“, a za potrebe napajanja dela perspektivnog konzuma Beograda na vodi, preko EPC ugovora izgradili smo modernu transformatorsku stanicu koja će omogućiti razvoj ovog dela grada Beograda. Ovaj projekat je specifičan po tome što smo osmislili i izgradili prvu urbanu trafostanicu 110/10kV koja je kompletno smeštena u zgradi tržnog centra Galerija i to ispod nivoa zemlje. Od ideje do realizacije radove smo završili za 14 meseci.

Izazovi koje smo uspešno prevazišli su bili:

ugradnja GIS-a u zgradu tržnog centra,

instalacija energetskog transformatora ispod nivoa zemlje,

prva instalacija DURECSA – potpuno izolovanog sabirničkog sistema za povezivanje SN rasklopnih uređaja i VN opreme zbog veoma ograničenog prostora u zgradi,

horizontalno bušenje ispod bulevara i raskrsnice sa veoma gustim saobraćajem

Klijent: Belgrade Waterfront

Status: Završen 2019.