U sklopu tržnog centra „Galerija“, a za potrebe napajanja dela perspektivnog konzuma Beograda na vodi, preko EPC ugovora izgradili smo modernu transformatorsku stanicu koja će omogućiti razvoj ovog dela grada Beograda.

Ovaj projekat je specifičan po tome što smo osmislili i izgradili prvu urbanu trafostanicu 110/10kV koja je kompletno smeštena u zgradi tržnog centra Galerija i to ispod nivoa zemlje. Od ideje do realizacije radove smo završili za 14 meseci.