Telekomunikacije

Kodar je pionir i lider na ovim prostorima i renomirano ime u Evropi kada su u pitanju telekomunikacije.

Realizujemo najsloženije poduhvate u toj oblasti i pružamo zaokružen proces od planiranja mreže, akvizicije lokacije, usklađivanja sa važećom zakonskom regulativom, pa do projektovanja, izgradnje, instalacije, preventivnog i korektivnog održavanja kompletne telekomunikacione i prateće infrastrukture.

Radili smo na implementaciji projekata u telekomunikacijama u više od 15 zemalja, pa je organizacija našeg rada prilagođena raznovrsnim zahtevima tržišta i ekonomskim uslovljenostima, a geografska pokrivenost i regionalna koordinacija omogućavaju nam da pružimo uslugu klijentima na teritoriji čitave Evrope.

Telecommunication tower
 • Bežične

  Nudimo bežične telekomunikacione usluge po principu “ključ u ruke” koje obuhvataju kompletan životni ciklus telekomunikacione mreže.

  Priprema i planiranje

  • Planiranje izgradnje mreže
  • Inicijalno planiranje pokrivenosti i radio planiranje
  • Akvizicija lokacija i zakonske regulative

   

  Dizajn

  • Dizajn telekomunikacionih sistema
  • Dizajn prenosnog sistema
  • Dizajn telekomunikacionih postrojenja
  • Kompletna telekomunikaciona postrojenja, arhitektonska, građevinska i električna rešenja kao i rešenja za čelične konstrukcije za projekte koji prate sistem “ključ u ruke”

   

  Izgradnja

  • Proizvodnja čeličnih konstrukcija za telekomunikaciona postrojenja
  • Građevinski i inženjerski radovi na telekomunikacionim postrojenjima
  • Instalacija telekomunikacione opreme
  • Puštanje u rad i integracija telekomunikacione opreme

   

  Održavanje

  • Preventivno održavanje infrastrukture mobilne mreže, aktivne i pasivne opreme i dizel generatora
  • Korektivno održavanje infrastrukture mobilne mreže, aktivne i pasivne opreme i dizel generatora
  • Monitoring i optimizacija
  • Praćenje mrežnog učinka (KPI)
  • Drive testovi i obrađivanje rezultata
  • Analiza i optimizacija radio parametara

   

  Modernizacija

  Realizacija svih delova projekta modernizacije po sistemu “ključ u ruke”:

  1. Planiranje i organizacija kompletnog projekta modernizacije: obilazak lokacija i priprema izveštaja o stanju na lokacijama (TSSR), priprema tehničkog rešenja realizacije po klasterima i pojedinim lokacijama, priprema logističkog plana izuzimanja nove opreme i vraćanja demontirane opreme,
  2. Implementacija projekta modernizacije: priprema projektne dokumentacije-dizajn, logistička i magacinska podrška, instaliranje, puštanje u rad, servis, intervencije i rešavanje problema
  3. Podrška projekta modernizacije: mapiranje parametara, pripremanje ćelijskih skripti, O&M podrška, Drive testovi, praćenje i optimizacija

   

  – Obezbeđivanje minimalnog uticaja na performanse mreže i iskustvo korisnika tokom projekta

 • Optičke
  • Dizajn i izgradnja HFC (Optičke Koaksijalne mreže), FTTh (FTTH, FTTC, FTTB) pristupne mreže i magistralne mreže
  • Nabavka materijala i opreme
  • Pregled i održavanje PON (pasivne optičke mreže)
  • Instalacija opreme (spojne kutije, komunikacioni kablovi, pigtail kablovi, komunikacioni paneli, ODF)
  • Instalacija različitih tipova optičkih kablova (“podzemni”, ADSS, OPGW)
  • Moderna oprema za izvođenje radova, merenje i dijagnostiku optičkih vlakana mreže