Rekonstrukcija Termoelektrane „Nikola Tesla’’

termoelektrana-nikola-tesla

Termoelektrana „Nikola Tesla“ (TE „Nikola Tesla“ ili TENT) je najveća termoelektrana u Srbiji i najveći proizvođač električne energije u jugoistočnoj Evropi. U okviru rekonstrukcije Termoelektrane „Nikola Tesla B1“ u Obrenovcu Kodar Enegomontaža je izvršila zamenu isparivača, parovoda i ovešenja.

U okviru zamene isparivača i gorionika sa kavezima izvršeni su elektromontažni radovi na zameni i rekonstrukciji elektromotornog pogona i merno regulacione opreme i uređaja za merenje pritiska, temperature i pritiska sa pripadajućim kablovskim trasama.

Realizacijom istog projekta Kodar Energomontaža je doprinela stabilnijem snadbevanju električnom energijom.

Investitor: JP EPS Beograd

Status: Završen u maju 2022.