Prva Media fasada na Balkanu

1

U sklopu projekta „Beograd na vodi“, na najvišoj zgradi na Balkanu – „Kuli Beograd“ (168m), Kodar je kroz EPC ugovor osmislio, projektovao, isporučio opremu i izveo radove na prvom poslu ovakvog tipa u Srbiji, izgradnji media fasade.

Omogućili smo da svih 9,317 individualno kontrolisanih LED svetiljki služe kao dinamička podloga za tekst, grafiku i video sadržaj.

Nakon projektovanja i isporuke opreme kada je trebalo da krenemo sa instalacijom pojavio se nepredviđen izazov. Investitor nam je saopštio da veći deo fasade nije spreman i da sistem korpi za rad na fasadi takođe nije u funkciji i pitao nas da li mi možemo pronaći rešenje da sistem ipak bude u funkciji u planiranim roku (novogodišnji performans). Vrlo brzo smo se organizovali i sa nekoliko naših projekata povukli specijalno obučene montere za rad na velikim visinama korišćenjem alpinističke opreme. Njihova obučenost i veština dala je ključni doprinos na ovom projektu.

Uprkos teškim vremenskim prilikama, znatno skraćenim rokovima i pandemijom COVID-19, projekat je završen tačno na vreme.

Investitor: Belgrade Waterfront

Status: Završen, 2022.