Kablovski vod 110kV TS Beograd 1 – TS Beograd 6

zamena-kablovskog-voda

Za potrebe povećanja propusne moći i pouzdanosti u snabdevanju električnom energijom konzumnog područja centra Beograda, Kodar je počeo radove na zameni postojećeg uljnog 110kV kabla novim suvim 110kV kablom.

Kako bi se prevazišla kompleksnost izvođenja radova duž najprometnijih saobraćajnica u Beogradu u dužini od 4.5 kilometara, prvi put u istočnom delu Evrope, 110kV kablovi će se instalirati sistemom uplutavanja kablova.

Uplutavanje kablova je najnovija metoda i sistem koji koristi pritisak vode kako bi ugradnju energetskih kablova u cevi učinio lakšim, sigurnijim i pouzdanijim. Naš tim je analizirajući izazove promenio dosadašnju metodologiju rada sa  otvorenim rovom, koja zahteva raskopavanje ulica u duzini od 1000 m kako bi se u iskopani rov položili kablovi. Primenili smo novu tehnologiju gde se građevinski radovi izvode na maksimalno 50m, gde se polažu specijalne cevi i deonica zatrpava i vraća u početno stanje a tek onda otvara nova. Kroz obuku i trening  savladali smo korišćenje ove tehnologije i time omogućili primenu metoda rada kojim se izbegavaju otvoreni rovovi i kojim se omogućava jednostavna zamena budućih kablova.

Organizovali smo projekat tako da se optimizuje rad naših ekipa i pritom omogućili građanima Beograda normalno funkcionisanje.

Klijent: EMS A.D.

Status: U toku 2022.