Isporuka ulične rasvete u Liberiju

isporuka-liberija

Kodar Energomontaža je isporučila preko 1.000 betonskih stubova i 2.500 svetiljki ulične rasvete s ciljem elektrifikacije više od 38 hiljada kućnih konekcija u centralnom delu grada Monrovije u Liberiji.

Projekat je podrazumevao isporuku betonskih stubova i ulične rasvete sa pratećom opremom u okviru projekta elektrifikacije koji je finansiran od strane EU.

Pošto je projekat uspešno završen, a na osnovu pozitivnog iskustva u saradnji sa Kodar Energomontažom kao prvim isporučiocem betonskih stubova u Liberiji, Liberijska elektro privreda (LEC) je, imajući u vidu klimatske i druge uslove, usvojila betonske stubove kao osnov za sve trenutne (WB i AfDB) i buduće projekte.

Investitor: MBH POWER AND ENERGY DMCC

Status: Završen u junu 2022.