Električna energija

Električna energija

U više od šest decenija postojanja izgradili smo hiljade kilometara dalekovoda i kablovskih vodova svih naponskih nivoa (400kV, 220kV, 132kV, 110kV, 35kV, 20kV, 10kV), kao i veliki broj transformatorskih stanica (400/220…,10/0,4kV). Uspešno smo realizovali projekte za sve sistem operatere i elektroprivredne kompanije u regionu.

Stručni kadar, tehnička opremljenost i iskustvo doprinose tome da uspešno realizujemo i najzahtevnije projekte. Dobra povezanost sa velikim brojem dobavljača opreme daje nam mogućnost da ponudimo rešenja koja će biti prilagođena zahtevima projekata.

Transmission tower
 • Prenos
  • Vazdušni dalekovodi i podzemni kablovski vodovi
  • Inženjering, nabavka i izgradnja
  • Izgradnja pristupnih puteva i raščišćavanje trase
  • Izgradnja temelja i građevinski radovi
  • Montaža i podizanje čeličnih tornjeva
  • Stubovi – čelični, drveni i kompozitni
  • Elektromontažni radovi na ugradnji provodnika u snopu
  • Inspekcija i održavanje
  • Testiranje, puštanje u rad i pokretanje
  • Iskustvo u izgradnji dalekovoda do 500 kV
  • Specijalizovane monterske ekipe
  • Različita oprema za elektromontažne radove, uključujući vučne i kočione mašine za razvlačenje četvorostrukog provodnika, mašine za vučnu sajlu i koturače za četvorostruki provodnik
 • Distribucija
  • Nadzemni i podzemni distributivni vodovi
  • Inspekcija i održavanje objekata
  • Hitni povratak funkcionalnosti
  • Ispitivanje i puštanje u rad
  • Iskustvo u gradskim, prigradskim i ruralnim oblastima
  • Ulično osvetljenje, instalacije u industrijskim i stambenim objektima
  • Rad na vodovima pod naponom i u beznaponskom stanju
  • Inovativna i pažljivo održavana oprema
 • Trafostanice
  • Inženjering i projektovanje
  • Nabavka materijala i opreme
  • Raščišćavanje, ravnanje i priprema gradilišta
  • Izgradnja temelja i građevinski radovi
  • Montaža opreme
  • Modifikacije i unapređenja rada transformatorskih stanica
  • Inspekcijske usluge
  • Održavanje i hitni povratak funkcionalnosti
  • Ispitivanje i puštanje u rad