Kodar Energomontaža u drugom kvartalu 2022. godine
Kodar | 05. 09. 2022.
Kodar Energomontaža u drugom kvartalu 2022. godine

– Zaključno sa avgustom uspeli smo da realizujemo preko 70% plana ugovaranja za 2022. godinu. Naše kolege iz sektora prodaje su svojim zalaganjem realizovali zacrtane ciljeve i ugovorili nove projekte koji će doprineti daljem razvoju naše kompanije. Uvereni smo da ćemo ugovorene projekte realizovati na vreme i u budžetu i da ćemo zajedno ostvariti planirane rezultate. Ugovoreni projekti su nam…

Prva media fasada na Balkanu
Kodar | 15. 02. 2022.
Prva media fasada na Balkanu

U sklopu projekta „Beograd na vodi“, na najvišoj zgradi na Balkanu – „Kuli Beograd“ (168m), Kodar je kroz EPC ugovor osmislio, projektovao, isporučio opremu i izveo radove na prvom poslu ovakvog tipa u Srbiji, izgradnji media fasade. Omogućili smo da svih 9,317 individulano kontrolisanih LED svetiljki služe kao dinamička podloga za tekst, grafiku i video sadržaj. Sve LED svetiljke su…

Uspešno završen dvogodišnji projekat u Holandiji za KPN B.V.
Kodar | 15. 02. 2022.
Uspešno završen dvogodišnji projekat u Holandiji za KPN B.V.

Gradeći optičku mrežu naša kompanija je izgradila autoput za informacije za 32000 domaćinstva u Holandiji. Nakon dve godine rada naš tim od preko 100 ljudi je uspešno savladao sve izazove novog tržišta i time doprineo da naša kompanija bude pri samom vrhu što se tiče indeksa kvaliteta isporučene usluge i zadovoljstva korisnika. Građani iz provincije južna Holandija sada imaju kvalitetnije…

Početak zamene 110kV podzemnog kabla
Kodar | 15. 02. 2022.
Početak zamene 110kV podzemnog kabla

Za potrebe povećanja propusne moći i pouzdanosti u snabdevanju električnom energijom konzumnog područja centra Beograda, Kodar je počeo radove na zameni postojećeg uljnog 110kV kabla, sa novim suvim 110kV kablom. Kako bi se prevazišla kompleksnost izvođenja radova duž najprometnijih saobraćajnica u Beogradu  u dužini od 4.5 kilometara, prvi put u istočnom delu Evrope, 110kV kablovi će se instalirati sistemom uplutavanja…