E
ngeenering
P
rocurement
C
onstruction

Trafostanica 110/10kV - Beograd 45 – Savski amfiteatar, Beograd (SRB)


U sklopu tržnog centra „Galerija“, a za potrebe napajanja dela perspektivnog konzuma Beograda na vodi, predviđena je izgradnja moderne transformatorske stanice. Obim aktivnosti uključuje:

 • realizaciju projekta po principu „ključ u ruke“;
 • uklapanje TS u već isprojektovani građevinski objekat (tržni centar);
 • isporuka i ugradnja kompletne opreme za ovu TS, između ostalog i:
  • gasom izolovanog 110kV postrojenja, sa šest polja i duplim sistemom sabirnica;
  • dva energetska transformatora, 110/10kV, 40MVA;
  • 55 vazduhom izolovanih ćelija 10kV;
 • kompletan sistem zaštite i upravljanja;
 • uključeni građevinski radovi na adaptaciji postojećeg objekta, kompletni elektromontažni radovi, ispitivanja i puštanja u rad;

Korisnik: „EPS Distribucija“ (za potrebe preduzeća „Beograd na vodi“)

Status: u toku

0