E
ngeenering
P
rocurement
C
onstruction

Izgranja Trafostanice 132/33kV „Opuyo“, Uganda


Proširenje postojećeg objekta, ujedno i prvi projekat ove vrste naše kompanije na Afričkom kontinentu. U sklopu ovog ugovora, Kodar Energomontaža je zadužena za:

 • projektovanje po principu „ključ u ruke“;
 • isporuku kompletne opreme:
  • VN oprema za dva 132kV polja;
  • dva energetska transformatora 132/33kV, 40MVA;
  • šest gasom izolovanih ćelije 33kV;
  • zaštitno-upravljačke jedinice;
 • svi neophodni građevinski (proširenje postojeće komndno-pogonske zgrade, radovi na spoljašnjem platou TS, ...) i elektromontažni radovi, ispitivanja i puštanja u rad;
 • maksimizaciju učešća lokalnih resursa, sa ciljem prenošenja znanja na eksperte operatera prenosne kompanije Ugande, ali i lokalnih kompanija koje se bave elektroenergetikom.

Korisnik: UETCL

Status: u toku

 

 

0