E
ngeenering
P
rocurement
C
onstruction

TS 110/20kV „Novi Grad“, Novi Grad (BIH)


Rekonstrukcija postojeće TS „Novi Grad“, čija specifičnost se ogleda u činjenici da je pre rekonstrukcije ovo bio radijalno napajan objekat, sa vrlo ograničenom mogućnošću rezerviranja napajanja lokalnog konzuma. Kodar Energomontaža je izvela sledeće:

 • izrada kompletne projektne dokumentacije (idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat, projekat izvedenog stanja);
 • isporuka opreme, što je, između ostalog, uključivalo:
  - kompletnu visokonaponsku opremu za četiri 110kV polja;
  - jedan energetski transformator 110/20/10kV, 20MVA;
  - 22 vazduhom izolovane ćelije 20kV;
  - sistem upravljanja i zaštite;
 • izvođenje kompletnih građevinskih i elektromontažnih radova, zaključno sa ispitivanjima i puštanjem u rad;
 • izvođenje svih radova uz minimalni prekid rada TS (agregirano isključenje objekta na nivou nekoliko sati, isključivo radi izvođenja kritičnih operacija);
 • pribavljanje svih neophodnih odobrenja i dozvola, uključujući (kao krajnju instancu) i upotrebnu dozvolu na ime investitora.

 

Korisnik: Elektroprenos BIH

Status: završen marta 2017. godine

0