E
ngeenering
P
rocurement
C
onstruction

TS 110/35/10kV “Sokobanja”, Sokobanja (SRB)


Izgradnja nove transformatorske stanice, koja je obuhvatala sledeće:

 • isporuku opreme za TS:
  - kompletna visokonaponska oprema za dva 110kV polja;
  - jedan energetski transformator 110/35/10kV, 31.5MVA;
  - 5 ćelija 35kV i 18 ćelija 10kV. Oba postrojenja su vazduhom izolovana;
  - sistem upravljanja i zaštite;
 • izvođenje kompletnih elektromontažnih radova, zaključno sa ispitivanjima i puštanjem u rad;
 • adaptacija pojedinih segmenata projektne dokumentacije za izvođenje u delu građevine i elektromontažnih radova;

 

Korisnik: PD „Jugoistok“ (danas „EPS Distribucija“)

Status: završen oktobra 2016. godine

0