E
ngeenering
P
rocurement
C
onstruction

Pet transformatorskih stanica 110/xkV (SRB)


Modernizacija pet postojećih transformatorskih stanica 110/xkV na teritoriji Vojvodine, sa ciljem značajnog povećanja sigurnosti u radu, kao i unapređenja pouzdanosti napajanja gradskih i vangradskih konzuma koji se sa njih napajaju. Aktivnosti su uključivale:

  • zamenu pet VN prekidača u TS 110/20kV „Pančevo 4“ sa pratećim ormanima zaštite, uključujući sva ispitivanja i puštanja u rad;
  • zamenu 17 VN rastavljača u TS „Kikinda 2“, sa izradom sekundarnih veza do ormana u komandno-pogonskoj zgradi, kao i ispitivanja i puštanje u rad;
  • zamena regulatora napona i teretnih sklopki na tri 110/xkV transformatora;
  • izrada prateće projektne dokumentacije;
  • maksimalno moguće skraćena vremena isključenja, agregirano za sve objekte na nivou od nekoliko sati.

 

Korisnik: PD „Elektrovojvodina“ (danas „EPS Distribucija“)

Status: završen septembra 2016. godine

0