E
ngeenering
P
rocurement
C
onstruction

Prelaz preko reke Dunav


Uspešno smo realizovali zamenu postojećih provodnika na prelazu dalekovoda 220 kV i 400 kV preko Dunava. Tokom izvođenja radova obezbedili smo maksimalnu sigurnosti rečnog prelaza, koji je izuzetno frekventan plovni put. Ukupna dužina izvedenih radova na rekonstrukciji 220 kV i 400 kV koji prelaze reku Dunav je 4,2 km. Radovi su izvedeni u rekordno kratkom roku kako bi beznaponska stanja predmetnih dalekovoda i obustava rečnog saobraćaja bila minimalna.

Neke od ključnih tehničkih karakteristika:

  • raspon preko reke je 1.250 m, dužina zateznog polja 2.100 m
  • Visine nosećih stubova preko 80 m
  • provodnici preseka 1250 mm2, prečnika 45,7 mm, podužne mase 5,5 kg/m;
  • zatezne sile na provodnicima i do 20 tona

 

Klijent: EMS

Status: Završen 2015.

0