E
ngeenering
P
rocurement
C
onstruction

Dalekovod Skopje - Jugohrom - Tetovo


U junu 2016 godine završeni su radovi na izgradnji dalekovoda DV 110kV TS Skopje 1 - TS Jugohrom - TS Tetovo 1. Projekat je uključivao i izgradnju potpuno novog dalekovodnog polja 110kV u TS “Jugohrom”, u pravcu TS “Skopje 1”, i odgovarajuće proširenje sabirničkog sistema. Zbog dotrajalosti postojećih betonskih portala, naknadno je ugovorena i zamena istih novim čelično-rešetkastim. Imajući u vidu da ova TS napaja postrojenja fabrike “Jugohrom”, koja tehnološki u mnogome zavisi od napajanja električnom energijom, zamena sabirničkih portala je izvedena u prisustvu napona, uz minimalna isključenja.

Ovaj dalekovod, čija rehabilitacija je obuhvatila rušenje postojećeg dalekovoda na armirano betonskim stubovima i izgradnju kompletno novog dalekovoda sa ukupno 167 čelično rešetkastih stubova na dužini od 50 km, značajno je poboljšao pouzdanost prenosne mreže u delu povezivanja Skoplja i Tetova.

Čelično-rešetkasti stubovi su razvijeni (projektovani i testirani) i proizvedeni u Kodar Energomontaži.

Neke od ključnih tehničkih karakteristika:

  • Dalekovod 110kV dužine 50 km
  • Čelično rešetkasti stubovi, tipa Jela, 167 kom, cca 550 tona konstrukcije
  • Provodnik 150 km; OPGW 52 km

 

Klijent: MEPSO

Status: Završen 2016.

0