Telekomunikacije - slika
E
ngeenering
P
rocurement
C
onstruction

Kodar Energomontaža je pionir i lider na ovim prostorima i renomirano ime u Evropi kada su u pitanju telekomunikacije. 

Realizujemo najsloženije poduhvate u toj oblasti i pružamo zaokružen proces od planiranja mreže, akvizicije lokacije, usklađivanja sa važećom zakonskom regulativom, pa do projektovanja, izgradnje, instalacije, preventivnog i korektivnog održavanja kompletne telekomunikacione i prateće infrastrukture.

Radili smo na projektima telekomunikacione infrastrukture svih mobilnih operatera u regionu i bili deo svih većih roll out projekata na ovom tržištu. Prvi smo radili SWAP projekte i modernizaciju mreže za sve mobilne operatere.

U okviru Kodar Grupe danas posluje više od 20 kompanija u više od 14 zemalja, pa je organizacija našeg rada prilagođena raznovrsnim zahtevima tržišta i ekonomskim uslovljenostima, a geografska pokrivenost i regionalna koordinacija omogućavaju nam da pružimo uslugu klijentima na teritoriji čitave Evrope, zbog čega smo preferirani partner. 

Takođe pružamo uslugu izgradnje sledećih telekomunikacionih usluga:

BEŽIČNE

Nudimo bežične telekomunikacione usluge po principu “ključ u ruke” koje obuhvataju kompletan životni ciklus telekomunikacione mreže.

Priprema i planiranje

 • Planiranje izgradnje mreže
 • Inicijalno planiranje pokrivenosti i radio planiranje
 • Akvizicija lokacija i zakonske regulative

Dizajn

 • Dizajn telekomunikacionih sistema
 • Dizajn prenosnog sistema
 • Dizajn telekomunikacionih postrojenja
 • Kompletna telekomunikaciona postrojenja, arhitektonska, građevinska i električna rešenja kao i rešenja za čelične konstrukcije za projekte koji prate sistem “ključ u ruke”

Izgradnja

 • Proizvodnja čeličnih konstrukcija za telekomunikaciona postrojenja
 • Građevinski i inženjerski radovi na telekomunikacionim postrojenjima
 • Instalacija telekomunikacione opreme
 • Puštanje u rad i integracija telekomunikacione opreme

Održavanje

 • Preventivno održavanje infrastrukture mobilne mreže, aktivne i pasivne opreme i dizel generatora
 • Korektivno održavanje infrastrukture mobilne mreže, aktivne i pasivne opreme i dizel generatora
 • Monitoring i optimizacija
 • Praćenje mrežnog učinka (KPI)
 • Drive testovi i obrađivanje rezultata
 • Analiza i optimizacija radio parametara

Modernizacija

Realizacija svih delova projekta modernizacije po sistemu “ključ u ruke”:

 1. Planiranje i organizacija kompletnog projekta modernizacije: obilazak lokacija i priprema izveštaja o stanju na lokacijama (TSSR), priprema tehničkog rešenja realizacije po klasterima i pojedinim lokacijama, priprema logističkog plana izuzimanja nove opreme i vraćanja demontirane opreme,
 2. Implementacija projekta modernizacije: priprema projektne dokumentacije-dizajn, logistička i magacinska podrška, instaliranje, puštanje u rad, servis, intervencije i rešavanje problema
 3. Podrška projekta modernizacije: mapiranje parametara, pripremanje ćelijskih skripti, O&M podrška, Drive testovi, praćenje i optimizacija

- Obezbeđivanje minimalnog uticaja na performanse mreže i iskustvo korisnika tokom projekta

OPTIČKE
 • Dizajn i izgradnja HFC (Optičke Koaksijalne mreže), FTTh (FTTH, FTTC, FTTB) pristupne mreže i magistralne mreže
 • Nabavka materijala i opreme
 • Pregled i održavanje PON (pasivne optičke mreže)
 • Instalacija opreme (spojne kutije, komunikacioni kablovi, pigtail kablovi, komunikacioni paneli, ODF)
 • Instalacija različitih tipova optičkih kablova (“podzemni”, ADSS, OPGW)
 • Moderna oprema za izvođenje radova, merenje i dijagnostiku optičkih vlakana mreže