Elektricna energija - slika
E
ngeenering
P
rocurement
C
onstruction

U više od šest decenija postojanja izgradili smo hiljade kilometara dalekovoda i kablovskih vodova svih naponskih nivoa (400kV, 220kV, 132kV, 110kV, 35kV, 20kV, 10kV), kao i veliki broj transformatorskih stanica (400/220...,10/0,4kV). Uspešno smo realizovali projekte za sve sistem operatere i elektroprivredne kompanije u regionu. Osim zemlje i regiona, projekte u oblasti električne energije radili smo u Libiji, Kanadi, Ugandi, Peruu, Nigeriji... 

Stručni kadar, tehnička opremljenost i iskustvo doprinose tome da uspešno realizujemo i najzahtevnije projekte. Dobra povezanost sa velikim brojem dobavljača opreme daje nam mogućnost da klijentima ponudimo rešenja u raznim rangovima cena.

Pružamo usluge inženjeringa, nabavke, izgradnje i održavanja u ovim oblastima.

PRENOS
 • Vazdušni dalekovodi i podzemni kablovski vodovi
 • Inženjering, nabavka i izgradnja
 • Izgradnja pristupnih puteva i raščišćavanje trase
 • Izgradnja temelja i građevinski radovi
 • Montaža i podizanje čeličnih tornjeva
 • Stubovi – čelični, drveni i kompozitni
 • Elektromontažni radovi na ugradnji provodnika u snopu
 • Inspekcija i održavanje
 • Testiranje, puštanje u rad i pokretanje
 • Iskustvo u izgradnji dalekovoda do 500 kV
 • Specijalizovane monterske ekipe
 • Različita oprema za eletkromontažne radove, uključujući vučne i kočione mašine za razvlačenje četvorostrukog provodnika, mašine za vučnu sajlu i koturače za četvorostruki provodnik
DISTRIBUCIJA
 • Nadzemni i podzemni distributivni vodovi
 • Inspekcija i održavanje objekata
 • Hitni povratak funkcionalnosti
 • Ispitivanje i puštanje u rad
 • Iskustvo u gradskim, prigradskim i ruralnim oblastima
 • Ulično osvetljenje, instalacije u industrijskim i stambenim objektima
 • Rad na vodovima pod naponom i u beznaponskom stanju
 • Inovativna i pažljivo održavana oprema
TRAFOSTANICE
 • Inženjering i projektovanje
 • Nabavka materijala i opreme
 • Raščišćavanje, ravnanje i priprema gradilišta
 • Izgradnja temelja i građevinski radovi
 • Montaža opreme
 • Modifikacije i unapređenja rada transformatorskih stanica
 • Inspekcijske usluge
 • Održavanje i hitni povratak funkcionalnosti
 • Ispitivanje i puštanje u rad