Vesti - slika
E
ngeenering
P
rocurement
C
onstruction

Škola za život, za samostalni put ! ! !

15. Jul 2020.

"Za mladog čoveka uopšte nije nesreća biti bez novca, ako se odlučio da sam sebi krči put samostalnom životu...“, kazao je slavni Mihajlo Pupin. Nošena duhom ovog velikana, Kodar Energomontaža se izborila da olakša prve korake svima onima koji su spremni da idu tim – sopstvenim – putem.

Saznaj više

Od Jadrana i Dinare do Drave i Posavine

01. Septembar 2019.

Modernizacija mreže Hrvatskog telekoma, 2019. godine

Saznaj više

Osigurana bezbednost prestonice Srpske Despotovine

16. Jun 2020.

Izgradnja Dalekovoda ''DV 400kV 401/1 TS Beograd 8 RP Drmno,uvođenje u TS Smederevo 3''

Saznaj više

Navala „leda“ u kraljevini Norveškoj

01. Septembar 2019.

Izgradnja 4g mreže operatera ICE

Saznaj više

Vojvoda Mihajlo je to zaslužio

01. April 2020.


Rekonstrukcija trafostanice 
TS 110/35/10kV “KG 0018 Lapovo” - druga faza

Saznaj više

Druženje sa Spinozom u tvrđavi na Rajni

01. Avgust 2019.

Izradnja FTTH mreže operatera KPN B.V.

Saznaj više

Od Orijent ekspresa do Trans-balkanskog koridora

01. Mart 2020.

IZGRADNJA 400 KV DALEKOVODA TS KRAGUJEVAC 2 – TS KRALJEVO 3

Saznaj više

Trafo stanica Ulcinj TS 35/10KV

21. Mart 2019.

Uspešno realizovan projekat, koji je predstavljao jedan od najvecih izazova, doveo je na ispit vrednosti koje negujemo u našaj kompaniji.

Saznaj više

Trafo Stanica Nevesinje

21. Mart 2019.

Situacija u napajanju električnom energijom lokalnih potrošača pre rekonstrukcije TS „Nevesinje“ je bila izuzetno kompleksna i veoma otežana. 

Saznaj više

ZAVRŠENI RADOVI NA NAPAJANJU I IZGRADNJI INFRASTRUKTURE OKO ROBNE KUĆE IKEA

01. Septembar 2018.

Energomontaža d.o.o. je uspešno završila još jedan veliki projekatkoji nam je poverio Strabag d.o.o. kao glavni izvođač ispred IKEA-e.

Saznaj više