Istorijat kompanije  - slika
E
ngeenering
P
rocurement
C
onstruction

Kako je sve počelo?

Kompanija Energomontaža osnovana je davne 1958. godine i radila je na poslovima izgradnje elektroenergetske i telefonske mreže. Uspešnim poslovanjem i prodorom na druga tržišta stvoren je moderan sistem koji se bavi projektovanjem i izgradnjom dalekovoda, transformatorskih stanica, telekomunikacionih objekata, kao i proizvodnjom metalnih konstrukcija. Projektantski timovi omogućili su kompaniji konkurentan nastup i na najsloženijim projektima, kao što su infrastrukturni sistemi od nacionalnog značaja.

Kodar je osnovan 1989. godine kao kompanija specijalizovana za obavljanje visinskih radova. Od 1995. godine glavne poslovne aktivnosti predstavljaju poslovi na projektovanju i razvoju mobilne telefonije. U tom periodu Kodar inženjering postaje kompanija koja nudi kompletna rešenja za mobilnu telefoniju i ubrzo se ističe kao lider u tom segmentu poslovanja. Nakon što se razvio na domaćem tržištu, Kodar je počeo da se širi na zemlje regiona, Centralnu Evropu ali i Nordijski region.

Još jedna specifičnost naše kompanije je što smo u mnogim poslovima bili prvi u regionu, tako da je Kodar Energomontaža gradeći sebe, utabala stazu i nekim drugim kompanijama koje su došle posle nas. 

Danas u okviru Kodar Grupe posluje više od 20 kompanija širom sveta.