Vesti - slika
E
ngeenering
P
rocurement
C
onstruction

Od Jadrana i Dinare do Drave i Posavine

01. Septembar 2019.

U sklopu modernizacije mobilne mreže Hrvatskog Telekoma, tokom 2019. godine, kojom su omogućeni novi korisnički servisi i započeta priprema za uvođenje 5G tehnologije, timovi Kodar Energomontaže su obezbedili potrebnu infrastrukturu na oko dve stotine lokacija. Pored toga izvršene su montaže baznih stanica i antenskih sistema na više od trista lokacija. Radovi su izvođeni na najraznovrsnijem terenu – od obalnog područja jadranskog mora, preko krševitih dinarskih predela, pa do ravnica Posavine i Podravine.

Za realizaciju ovog projekta, Kodar Energomontažu je angažovala kompanija Ericsson, jedan od najznačajnijih svetskih proizvođača telekomunikacione opreme.

0