Vesti - slika
E
ngeenering
P
rocurement
C
onstruction

Vojvoda Mihajlo je to zaslužio

01. April 2020.

U Aprilu 2020. godine, preduzeće Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o. je odabralo kompaniju Kodar Energomontaža za izvođenje niza složenih aktivnosti na rekonstrukciji trafostanice TS 110/35/10KV “KG 0018 LAPOVO”. 
U drugoj fazi rekonstrukcije nastavljaju se radovi na zameni opreme u 110kV polju, a Kodar Energomontaži su povereni poslovi isporuke opreme i elektromontažni i gradjevinski radovi na dalekovodnom polju, tranformatorskom polju i sabirničkom sistemu. Pored navedenog, radnici Kodar Energomontaže izvršiće zamenu zaštitno upravljačke opreme, čime će dosadašnja elektromehanička zaštita biti unapređena najsavremenijim mikroprocesorskim uređajima. Takođe, u  35kV postrojenju,  obaviće se zamena postojećeg postrojenja i opreme, što podrazumeva postavljanje osam novih srednjenaponskih ćelija, instalaciju novih transformatora sopstvene potrošnje, novih ispravljačkih i invertorskih uređaja, kao i  instalaciju prigušnica za ograničenje struje kratkog spoja.
Davne 1398. godine, despot Stefan Lazarević je istakao da mu je u gušenju pobune najviše pomogao vojvoda Mihajlo, gospodar Hlapove Poljane (teritorija današnjeg Lapova). Kao i tada, Lapovo i danas zaslužuje da mu se posvećuje dužna pažnja. Rekonstrukcijom trafostanice obezbediće se znatno pouzdanije snabdevanje domaćinstava i industrijskih potrošača u području koje pokriva ova trafostanica.

0