Vesti - slika
E
ngeenering
P
rocurement
C
onstruction

Navala „leda“ u kraljevini Norveškoj

01. Septembar 2019.

Telekomunikaciona kompanija ICE  („LED“, u prevodu sa norveškog i engleskog) je mobilni operater sa najbržim rastom u Kraljevini Norveškoj. Upravo na jednom od ključnih projekata ovog mobilnog operatera, norveška kompanija Netel AS je, u januaru 2019. godine, angažovala Kodar Nordic AS (deo sistema Kodar Energomontaža). Projekat podrazumeva izgradnju 4G mreže, odnosno, instalaciju baznih stanica na više od 600 lokacija, raspoređenih po celoj teritoriji Kraljevine Norveške.

U sklopu radova, koji su u toku, kompaniji Kodar Nordic AS povereni su izrada projektne dokumentacije, nabavka potrebnog materijala, obezbeđenje neophodne infrastrukture na lokacijama baznih stanica (izvođenje potrebnih građevinskih i elektro radova), instalacija telekomunikacione opreme (bazne stanice i antene), kao i integracija, testiranje i aktivacija baznih stanica.

0