Vesti - slika
E
ngeenering
P
rocurement
C
onstruction

Trafo stanica Ulcinj TS 35/10KV

21. Mart 2019.

TS 35/10KV „Novi Ulcinj“, Ulcinj (Crna Gora)

Uspešno realizovan projekat, koji je predstavljao jedan od najvecih izazova, doveo je na ispit vrednosti koje negujemo u našaj kompaniji.

U strogom jezgru grada Ulcinja, u gusto naseljenoj urbanoj zoni, imali smo zadatak da u nemogućim uslovima stvorimo pogodan teren za izgradnju novog objekta TS 35/10kV „Novi Ulcinj“ a sve u kratkom roku i poštujući norme izvođenja radova primenjivih na crnogorskom primorju.

Projekat je podrazumevao sanaciju teško pristupačne jaruge i postavljanje zahtevne potporne infrastukture kako bi se obezbedili preduslovi za početak izgradnje objekta. Ovo je stavilo naš tim pred brojne izazove jer je pronalaženje optimalnog rešenja podrazumevalo visok nivo inovativnosti. Kako je na snazi bila zabrana rada u toku letnjih meseci i tokom turističke sezone, veliki značaj imala je i međusobna koordinacija naših timova koji su učestvovali u realizaciji projekta. Nakon konačnog projektnog zadatka, morali smo da optimizujemo dinamički plan realizacije po kom su naši građevinski i elekto timovi radove, po principu „ključ u ruke“, završili u julu 2018.godine, po najvišim standardima i šest meseci pre ugovorenog roka.

Novi objekat TS 35/10kV „Novi Ulcinj“, investitora CEDIS –Crnogorski elektrodistributivni sistem, ima 5 ćelija 35kV i 13 ćelija 10kV (oba postrojenja su gasom izolovana), dva energetska transformatora 35/10kV, 8MVA, sistem upravljanja i zaštite.

Važno je naglasiti da je izgradnja ovog objekta rešila neophodan infrastrukturni preduslov, za dalju turističku valorizaciju opštine Ulcinj, odnosno za sada već izvesno, povećanje hotelskih kapaciteta. Takođe, otvorila se i mogućnost za razvoj 10kV mreže i priključenje novih individualnih i stambeno-poslovnih objekata.

Trafo stanica Ulcinj TS 35/10KV
0