Na osnovu brige o zaštiti informacija o ličnostima, kao i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) i člana 23 i 24  Osnivačkog akta, direktor privrednog društva „KODAR ENERGOMONTAŽA“, u januaru 2020. godine donosi: