Oprema - slika
E
ngeenering
P
rocurement
C
onstruction

Koristeći savremenu opremu i uz primenu standarda kvaliteta, zaštite na radu i zaštite životne sredine, uvek uspevamo da ostvarimo svoj cilj - da uspešno realizujemo projekat u skladu sa planovima i postignemo najbolji mogući rezultat. Kodar Energomontaža ima svu potrebnu opremu, uljučujući i specijalne mašine zahvaljujući kojima samostalno realizuje i najkompleksnije projekte. Posedujemo oko 600 mašina i alata potrebnih za rad na terenu, kao i 287 vozila među kojima su offroad, kargo, autmobili, kranovi, vozila za sneg i građevinske mašine…