E
ngeenering
P
rocurement
C
onstruction

PARTNER FOR A LIFE TIME

Vodeća EPC kompanija u oblasti električne energije i telekomunikacija u regionu Jugoistočne Evrope sa višedecenijskim iskustvom.                                                  KARIJERA i KONTAKT

Projekti

Prelaz preko reke Dunav

Uspešno smo realizovali zamenu postojećih provodnika na prelazu dalekovoda 220 kV i 400 kV preko Dunava.

Uspešne priče

Škola za život, za samostalni put ! ! !

"Za mladog čoveka uopšte nije nesreća biti bez novca, ako se odlučio da sam sebi krči put samostalnom životu...“, kazao je slavni Mihajlo Pupin. Nošena duhom ovog velikana, Kodar Energomontaža se izborila da olakša prve korake svima onima koji su spremni da idu tim – sopstvenim – putem.

Naše vrednosti

Inovativnost: Pokaži inicijativu, samopouzdanje i spremnost da se stalno uči i poboljšava kvalitet.

Odgovornost: Postupaj pouzdano, s posvećenošću i integritetom.

Kodar Energomontaža Info

U doba međupovezanosti, visoka tehnologija obezbeđuje da električna energija i informacije budu na raspolaganju svakome.

Ovo je omogućeno izgradnjom odgovarajuće infrastrukture, koja mora da obezbedi efikasnost, pouzdanost i sigurnost prenosa. U toj beskrajnoj mreži satkanoj od mnoštva kablova i provodnika koji prenose energiju i informacije, ogleda se univerzalni planetarni proces koji vreme i prostor oko nas definiše kao trenutak komunikacije.

Učestvovati u njemu jeste civilizacijski standard a razvijati ga životna privilegija. Pre više od pola veka mi smo odlučili da budemo deo tog procesa.